درباره پروژه

  |   درباره پروژه   |   بدون نظر

مقدمه و اطلاعات اوليه از پروژه و قرارداد :

 

۱) موضوع قرارداد

خارج سازي ، تفكيك ، خرد نمودن در سايز كانتينر ، ۳۹ فروند مغروقه ( ۱۵ فروند از گروه الف آسان و ۱۵ فروند از گروه ب نيمه مشكل و ۹ فروند از گروه ج سخت ) و تحویل در محل دپوی بندر خرمشهر با اسامی و مشخصات فنی در محدوده مشخص شده واقع در آبراه اروند رود.

 

۲) ارکان پروژه

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

دستگاه نظارت: شرکت هرمزان دریا

پیمانکار: شرکت صنایع دریا فن قشم ( صدف)

۳) مشخصات قرارداد

شماره قرارداد: ۳۹۱۲۶/ص

تاریخ امضاء قرارداد: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

تاریخ ابلاغ قرارداد:۱۳۹۵/۰۴/۰۶

 

۴) مدت زمان قرارداد:

مطابق ماده ۲ قرارداد في مابين، مدت قرارداد از تاریخ صدور مجوز شـروع بـه کار توسط ارگـانهای ذیربط و ابـلاغ آن توسط کـارفرما بمدت ۷۸۰ (هفتصد و هشتاد) روز تقویمی می باشد.

 

۵) شرح مختصری از پروژه:

رودخانه اروندرود که در جنوب غربی ایران و در مرز ایران و عراق قرار دارد از تلاقی رودهای دجله و فرات و کارون  ایجاد شده و بدلیل قابلیت کشتیرانی همواره جایگاه مهم و استراتژیکی برای کشورهای ایران و عراق داشته است. بطوریکه بنادر بصره، خرمشهر، آبادان، خسروآباد و فاو را می توان از جمله بندرهای مهم این آبراه برشمرد که نقش بسزایی در رونق اقتصادی و بازرگانی منطقه دارند. بطوریکه در دوران قبل از جنگ تحمیلی، شناورهای زیر ۲۰ هزار تن توانایی تردد در اروند رود را داشتند که با وقوع جنگ تحمیلی و غرق شدن تعداد زیادی شناور در این آبراه استراتژیک ، باعث گردید تا امروزه تنها شناورهای زیر ۵ هزار تن بتوانند در این آبراه رفت و آمد نمایند. لذا به جهت رونق دوباره بندر خرمشهر که به دلیل موقعیت استراتژیک، نقش فراوانی در توسعه منطقه ای خرمشهر و آبادان، افزایش اشتغال و رفاه مردم منطقه دارد، پاکسازی و خارج نمودن شناورهای مغروقه از اروند رود امری مهم و ضروری می باشد.

شرکت صدف در طی این پروژه که طولی معادل ۹۰ کیلومتر از اروند رود را در بر می گیرد، برابر بررسی های کارفرما، ۳۹ فروند مغروقه را که در ۳ گروه آسان (E)، نیمه سخت (H) و سخت (H+) تقسیم بندی شده اند،  می بایست از اروندرود خارج و بازیافت نماید . مشخصات کلی مغروقه های مذکور در جدول صفحه بعد و جانمایی کلی محدوده پروژه در ادامه ارائه شده است.

 

۶) دسته بندی مغروقه های قراردادی

 

۷) جانمایی محل اجرای پروژه