Author: admin1

آخرین اخبار

1- برگزاری جلسه کمیته حل اختلاف در خصوص موانع و مشکلات پروژه با حضور نمایندگان کارفرما، پیمانکار و نماینده مدیر عامل سازمان بنادر در تاریخ 97/04/05 ...

مشاهده
۰۸ اسفند

موانع و مشکلات

موانع و مشکلات اجرایی پروژه از ابتدای پروژه :  توقف شناورها و تجهیزات شرکت صدف به مدت 46 روز در محل پروژه به دلیل عدم صدور مجوز از طرف سازمان بنادر و ارگانهای دولتی و نظامی پیدا شدن چندین فروند شناور معارض در محدوده مغروقه...

مشاهده
۲۱ دی

فاز اجرا

فعالیتهای انجام شده در بخش اجرا :  ۱) خارج سازی 12 فروند شناور مغروقه از گروه آسان و تخلیه آنها در محل دپو در کمتر از 2 ماه از شروع فاز اجرایی پروژه۲) پس از بازدید میدانی از شناورهای مغروقه در حضور نمایندگان کارفرما در تاریخ...

مشاهده
۲۱ دی

درباره پروژه

مقدمه و اطلاعات اوليه از پروژه و قرارداد :   1) موضوع قرارداد خارج سازي ، تفكيك ، خرد نمودن در سايز كانتينر ، 39 فروند مغروقه ( 15 فروند از گروه الف آسان و 15 فروند از گروه ب نيمه مشكل و 9 فروند از گروه ج...

مشاهده
۲۱ دی